طرح تذهیب 2
  • طرح تذهیب 2
  • طرح تذهیب 2

گز طرح تذهیب 2

0 تومان

35% بادام (450 گرمی)

گز 35% بادام با 10%انگبین گز تنها شیرینی است که در آن هیچ ماده افزودنی شیمیائی از جمله رنگ ، اسانس، و نگهدارنده ها استفاده نمی شود . علاوه بر این به خاطر استفاده از افزودنی های گیاهی از جمله گزانگبین که هر کدام به تنهائی خود دارای خواص متعددی می باشند به خاطر همین می توان گفت بهترین شیرینی برای تمام سنین حتی کودکان می باشد .

وزن 450 گرم

گز

گزشیرین شادگز اصفهان