طرح خشتی
  • طرح خشتی
  • طرح خشتی

گز طرح خشتی

0 تومان

28% بادام (450 گرمی)

طرح و رنگ بسته بندی با روکش گز همخوانی دارد و طرح اصیل ایرانی با شیرینی سنتی ایرانی تنها شیرینی که بدون ضرر و مناسب تمام گروه های سنی می باشد . شیرینی مملو از خاصیت . گز شیرین شاد از بهترین نوع مواد اولیه برای تهیه محصولات خود استفاده می کند تا محصولی با کیفیت تولید نماید .

وزن 450 گرم

گز

گزشیرین شادگز اصفهان